رفتن به صفحه فهرست همایش های غیردندان پزشکی
همایش های علوم پزشکی بهار ۱۳۹۴ مناسب برای دندان پزشکان
سمینار 
دومین سمینار نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت
The First National Seminar on the Role of Basic Sciences on Health Promotion
اولین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقاء سلامت
18-19 اسفند 1389- دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی

محور های سمینار

1. نقش علوم پایه در پیشگیری
2. نقش علوم پایه در تشخیص
3. نقش علوم پایه در درمان
4. نقش علوم پایه در توانبخشی
5. نقش علوم پایه در سیاست­گذاری ارتقاء سلامت
6. نقش علوم پایه در پژوهش و آموزش در نظام سلامت
7. تولید و ترویج علم و مدیریت دانش

تهران . میدان تجریش (قدس) . ابتدای خیابان دربند . دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی

Website

بالای صفحه


بالای صفحه