رفتن به صفحه فهرست همایش های غیردندان پزشکی
همایش های علوم پزشکی تابستان ۱۳۹۴ مناسب برای دندان پزشکان
کنگره 
کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان
کنگره بین المللی تازه های عفونی کودکان
۲۴ الی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محور کنگره

- تازه های عفونی کودکان

آدرس: تبریز

Website

بالای صفحه


 بالای صفحه