رفتن به صفحه فهرست همایش های غیردندان پزشکی
همایش های علوم پزشکی پاییز ۱۳۹۴ مناسب برای دندان پزشکان
کنگره 
کنگره 2 بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته
دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته  
۲ الی ۴ خرداد ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد

محورهای کنگره


- هيپنوتيزم، سير تاريخي
- هيپنوتيزم، تئوريها و الگوها
- نوروسايكوفيزيولوژي هیپنوتیزم


Website

بالای صفحه


بالای صفحه