رفتن به صفحه فهرست همایش های غیردندان پزشکی
همایش های علوم پزشکی زمستان ۱۳۹۴ مناسب برای دندان پزشکان
همایش 
همایش 6 بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
۲۶ الی ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز

محورهای کنگره


- روانپزشکی کودک و نوجوان: همه گیری شناسی، علت شناسی، آسیب شناسی و علامت شناسی اختلالات، جنبه های عصب روان شناختی و تکاملی، شیوه های ارزیابی، تشخیص و درمان روان پزشکی کودک و نوجوان.

Website

بالای صفحه


بالای صفحه