کنگره 12 انجمن پروستودنتیست های ایرانAlbum.jpg خبر کنگره


دوازدهمین کنگره انجمن پروستودنتیست های ایران
27 تا 29 دی ماه 1391- هتل المپیک تهران

شعار کنگره: Past, Present, Perspective
رئیس کنگره: دکتر علی تاجرنیا

به دلیل تقارن برگزاری این همایش با پنجاهمین سالگرد تاسیس انجمن "جامعه" دندان‌پزشکی ایران، کنگره دوازدهم به نام دکتر حسین نواب، بنیان‌گزار دندان‌پزشکی نوین در ایران برگزار می شود.

lectures