هفتمین کنگره انجمن پروستودونتیست های ایران
24-26 بهمن 1386 هتل المپیک تهران

اعضا هیات مدیره
رئیس هیات مدیره: دکتر کاوه سیدان
نایب رئیس و خزانه دار: دکتر غلامرضا غزنوی
دبیر: دکتر محمدحسین دشتی
عضو: دکتر حسن سازگارا
عضو: دکتر مجید ناصرخاکی
بازرس: دکتر محمدحسن سالاری

مشاوران عالی
دکتر اسماعیل اسدزاده- دکتر جعفر دادمنش- دکتر حسن سازگارا- دکتر فرامرز علائی- دکتر اکبر فاضل- دکتر کاظم مرشدی- دکتر مرتضی مصفا

اعضا شورای برگزاری
رئیس کنگره: دکتر مجید ناصرخاکی- قائم مقام اول و دبیر اجرایی کنگره: دکتر محمدحسین دشتی
قائم مقام دوم: دکتر اسماعیل شریفی
کمیته علمی و کمیته مالی: دکتر غلامرضا غزنوی
کمیته برنامه ریزی و پیگیری: دکتر علی تاجرنیا
کمیته نمایشگاه: دکتر محمدحسن شاهرودی
کمیته نمایشگاه: دکنر منصور ریسمانچیان
کمیته آموزش عملی: دکتر مهران نوربخش
کمیته روابط عمومی: دکتر شهباز ناصرمستوفی
کمیته روابط عمومی: دکتر پدرام یاسینی
کمیته تشریفات: دکتر علی اکبر رضایی
کمیته تشریفات: دکتر مریم کلالی پور
کمیته ثبت نام: دکتر سعید نوکار
کمیته ثبت نام: دکتر آزیتا مظاهری
کمیته ثبت نام: دکتر مسعود جعفری
کمیته روابط بین الملل: دکتر یگانه معماری
کمیته هماهنگی دکتر مهدی جوان
کمیته پژوهش و نوآوری: دکتر فریده گرامی پناه
کمیته پژوهش و نوآوری: دکتر مهستی سحابی
مسئول ستاد اجرایی: دکتر لیلا صدیق پور
ستاد اجرایی: دکتر سولماز اسکندریون
ستاد اجرایی: دکتر کاوه یغمایی
کمیته انتشارات: دکتر حبیب اله حاجی میرآقا
کمیته انتشارات: دکتر روشنک بقایی
کمیته ارائه پوستر: دکتر حکیمه سیادت
کمیته ارائه پوستر: دکتر امیر فیاض
کمیته ارائه پوستر: دکتر پارسا آتش رزم
کمیته بازرسان: دکتر محمدحسن سالاری
کمیته بازرسان: دکتر حمید پاک نهاد
مسئول امور رایانه: دکتر شروین تابش فر
دبیرخانه: آقای محمد شاپوری

اعضا کمیته
دبیر کمیته علمی: دکتر غلامرضا غزنوی
دکتر جعفر دادمنش- دکتر حسن سازگارا- دکتر کاظم مرشدی- دکتر مینو مهشید- دکتر حسن درریز- دکتر نیره رشیدان- دکتر پارسا آتش رزم- دکتر رضا گوهریان- دکتر امیر فیاض- دکتر مسعود اجلالی- دکتر عباس منزوی- دکتر منصور ریسمانچیان- دکتر مهرو وجدانی- دکتر فرامرز علایی- دکتر قاسم امتی شبستری- دکتر عزت اله جلالیان- دکتر رامین مشرف- دکتر فریدون پرنیا- دکتر احمدحسن آهنگری- دکتر پرویز امینی- دکتر مریم عظیمی زواره ای

مشاوران کمیته علمی
دکتر مرتضی مصفا- دکتر دکتر مجتبی سیدین- دکتر مسگرزاده- دکتر اخوان آذری- دکتر حسین بهنیا- دکتر غلامعباس مرتضوی- دکتر علی اکبر خوشخونژاد