کنگره 7 انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

کنگره 7 انجمن رادیولوژی دهان وفک وصورت ایران
15 تا 17 بهمن 1393 هتل المپیک تهران

شورای برگزاری
رییس کنگره: دکتر مهرداد پنج نوش
دبیر علمی: دکتر حوریه باشی زاده
دبیر اجرایی: دکتر محمدامین توکلی، دکتر ساناز شریفی
مسوول نمایشگاه: دکتر علی کاووسی
مسوول ثبت نام:  دکتر سیما نیک نشان، دکتر اللهیار نزادی
مسوول انتشارات: دکتر یاسمن خیراندیش
مسوول روابط بین الملل: دکتر شهریار شهاب، دکتر پگاه برونوش، دکترساندرا مهرعلی زاده
مسوول پوستر: دکتر شیرین سخدری
مسوول کارگاه و بازآموزی: دکتر لادن حافظی
مسوول تشریفات: دکتر مهکامه مشفقی، دکتر سیما نیک نشان
مسوول سمعی بصری: علیرضا اردوخانی
دکتر مسوول سایت: دکتر مهدی نیکنامی
مسوول هماهنگی امور دانشجویان: دکتر ساناز شریفی
کمیته نظارت و پیگیری: دکتر ساناز شریفی
دبیر خانه: خانم نسیم دزفولی

 کمیته علمی کنگره

 دکتر احمد طلایی پور، دکتر محمد امین توکلی، دکتر شهریار شهاب، دکتر مهرداد پنج نوش، دکترعلی کاووسی، دکترتکتم جلایر، دکترحوریه باشی زاده، دکتر سیما نیک نشان، دکترشیرین سخدری، دکترساندرا مهر علیزاده، دکتریاسر صافی، دکتر لادن حافظی، دکترساناز شریفی، دکتر نیک نامی

 مشاوران عالی

دکتر غلامحسین رهبری، دکتر اکبر دارابی، دکتر حسنعلی خامنعیان

پیام رئیس کنگره

بنام پروردگار یکتا
با استعانت از خداوند منان هفتمين كنگره راديولوژي دهان، فك و صورت با همت و تلاش همكاران گرامي اين رشته در بهمن ماه سال ١٣٩٣ در روزهاي پانزدهم تا هفدهم در هتل المپيك تهران برگزار خواهد شد. اين كنگره با تم راديوژي دهان، فك و صورت راهي از تاريكي به روشنايي براي تشخيص بهتر و با هدف ارائه جديدترين دست آوردهاي علوم تصويربرداري در حيطه دهان، فك و صورت و تبادل اطلاعات و تجربيات بين متخصصين اين رشته و رشته هاي مرتبط راهي را از تاريكي به روشنايي تشخيص خواهد پيمود. از نكات قابل توجه اين كنگره دعوت از اساتيد بنام داخلي و خارجي براي ارائه سخنراني و برگزاري كلاس هاي اختصاصي آموزشي و همچنين برگزاري نمايشگاه جديد ترين تجهيزات  علوم تصويربرداري و دندانپزشكي خواهد بود كه اميد است با حضور گرم و پر شور همكاران دندانپزشك ، متخصصين در گروه هاي تخصصي مرتبط و دانشجويان و دستياران، قدمي هرچند كوچك در جهت اهداف عاليه اين رشته و افزودن به غناي علمي همكاران برداشته شود
لذااينجانب به نمايندگي ازهمكاران عزيز در كميته هاي علمي و اجرايي، ازتمامی اساتید، دندانپزشکان، همکاران و دانشجویان گرامی جهت حضور و فعالیت در این کنگره دعوت بعمل می آورم.  حضور شما عزیزان سبب افزودن به غناي علمي و روح همكاري و تشريك مساعي هر چه بیشتر این کنگره و تداوم مسیر اعتلای دانش دندانپزشکی و رادیولوژی فک و صورت خواهد بود.
دكتر مهرداد پنج نوش
رييس هفتمين كنگره راديولوژي دهان ،فك و صورت