دومین کنگره گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشکده دندان پزشکی تهران-24 تا 26 فروردین 1390

salamat_poster.jpg

photo, آلبوم عکس همایش دندانپزشکی ایران review، نظرات درمورد همایش دندانپزشکی ایران news، اخبار و گزارشات همایش دندانپزشکی ایران
آلبوم عکس کنگره  نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره


شورای برگزاری کنگره2 سلامت دهان و اپیدمیولوژی
رئيس کنگره: دكتر اکبر فاضل
دبير کنگره: دكتر محمدحسین خوشنویسان
رئيس انجمن سلامت دهان: دکتر مهدي نصيبي
قائم مقام رئيس کنگره: دکتر محمد رضا خامي
دبير اجرايي: دکتر حسین حصاری
دبير علمي: دکتر محمدجواد خرازی فرد
کميته باز آموزي: دکتر رضا يزداني
کميته روابط بين الملل: دکتر سيمين زهرا محبي
کميته روابط عمومي: دکتر افسانه پاکدامن
کميته نظارت و ارزيابي: دکتر احمد جعفري
کميته انتشارات: دکتر مصطفي فاطمي
کميته نمايشگاه: دکتر علي محرابي
کميته تشریفات: هانيه قهرماني

اعضاي کميته علمي
دکتر افسانه پاکدامن
دکتر احمد جعفري
دکتر حسين حصاري
دکتر محمد رضا خامي
دکتر محمد جواد خرازي فرد
دکتر سيمين زهرا محبي
دکتر رضا يزداني

کميته اجرايي
دکتر سپيده ربيعي
دکتر مهديا غلامي
دکتر مهدي نصيبي
دکتر هاجر شکرچي زاده
دکتر هومن کشاورز
دکتر انسيه اخگري
دکتر آناهيتا مسکو چي
دکتر مهسا تراشي
مهتاب وحيدي
آمنه جمالي
مرجان قهرماني

معرفی همایش
دومین کنگره سلامت دهان و اپیدمیولوژی با هدف ارتقای سلامت دهان مبتنی بر شواهد برگزار می گردد
این کنگره توسط دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری، انجمن سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی، اداره سلامت دهان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ومرکز همکاری سازمان جهانی  بهداشت در آموزش و پژوهش سلامت دهان برگزار خواهد شد.

محورهای کنگره:
۱)     دندانپزشکی مبتنی بر شواهد
۲)     تفکر نقادانه در آموزش و پژوهش دندان پزشکی
۳)     دیدگاه های پیشگیری در دندان پزشکی
۴)     سلامت دهان در گروه های خاص
۵)     تازه های پوسیدگی شناسی
۶)      برنامه های ارتقای سلامت دهان و دندان در فرد و جامعه
۷)     مطالعات سیستم های سلامت دهان و دندان

مهلت ارسال مقاله : ۱۰ اسفند ماه ۱۳۸۹
دارای امتیاز بازآموزی
زمان برگزاری کنگره : ۲۴ تا ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۰
مکان برگزاری کنگره: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اولین کنگره سلامت دهان با مشارکت انجمن دندان پزشکی کودکان ایران- تیر 1389


lectures