کنگره 4 دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

چهارمین کنگره سراسری دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
9 تا 11 مهر 1393 دانشکده دندان‌پزشکی آزاد تهران

محور کنگره: ارتباط بین رشته ای در دندانپزشکی نوین
رییس کنگره: دکتر مهران نوربخش
دبیر علمی: دکتر عزت الله جلالیان


Album.jpg خبر کنگره