دندان پزشکان پیشه های وابسته  -  درمانگاه ها  -  شرکت های بازرگانی

 

 کالای دندان پزشکی شجاعی- کارت کالای دندان پزشکی شجاعی- کارت

آقای احمد قاسمخانی- کارت آقای احمد قاسمخانی- کارت

آقای غلامرضا اخلاقی- کارت آقای غلامرضا اخلاقی- کارت
 

آقای فرید قاسمی- کارت آقای فرید قاسمی- کارت
مشخصات آقا

آقای مهدی فهیمی- کارت آقای مهدی فهیمی- کارت
مشخصات شرکت

اشکان- کارت اشکان- کارت

امید طب- کارت امید طب- کارت
مشخصات شرکت

ایران دنت- کارت ایران دنت- کارت
مشخصات شرکت

بازرگانی شجاعی- کارت بازرگانی شجاعی- کارت
مشخصات شرکت

بازرگانی شیرمحمدی- کارت بازرگانی شیرمحمدی- کارت
مشخصات شرکت

تمهید طب- کارت تمهید طب- کارت
مشخصات شرکت

تهران بوران- کارت تهران بوران- کارت
مشخصات شرکت

خسرو مدیسا طب- کارت خسرو مدیسا طب- کارت

درمانگاه تخصصی دندان پزشکی آریا- کارت درمانگاه تخصصی دندان پزشکی آریا- کارت
مشخصات درمانگاه

درمانگاه دندان پزشکی گلشهر- کارت درمانگاه دندان پزشکی گلشهر- کارت
پروفایل دکتر

دكتر طهماسب یوسفی زاده- کارت دكتر طهماسب یوسفی زاده- کارت
پروفایل دکتر

دكترشهباز ناصرمستوفی- کارت دكترشهباز ناصرمستوفی- کارت
پروفايل دكتر

دكترعبدالرضا جمیلیان- کارت دكترعبدالرضا جمیلیان- کارت
پروفايل دكتر

دكترهادی آل رضا- کارت دكترهادی آل رضا- کارت
پروفايل دكتر

دکتر پریسا لطفی- کارت دکتر پریسا لطفی- کارت
کارت ویزیت دکتر پریسا لطفی

دکتر حسن اسلامی- کارت دکتر حسن اسلامی- کارت
پروفایل دکتر

دکتر حسین رجالی- کارت دکتر حسین رجالی- کارت
کارت ویزیت دکتر حسین رجالی
دکتر سیدحسین رجالی, جراح-دندانپزشک, تهران -سعادت آباد -بلوار دریا-بین پاک نژاد وفرح زادی - پلاک 26

دکتر داریوش غلامی- کارت دکتر داریوش غلامی- کارت
پروفایل دکتر

دکتر رضا عربی- کارت دکتر رضا عربی- کارت
پروفایل دکتر

دکتر محمدعلی غفوریان- کارت دکتر محمدعلی غفوریان- کارت
پروفایل دکتر

دکتر مریم رجبی- کارت دکتر مریم رجبی- کارت
پروفایل دکتر

دکتر نینا رهشناس- کارت دکتر نینا رهشناس- کارت
پروفایل دکتر

دکتر یاشیل احدی مقدم- کارت دکتر یاشیل احدی مقدم- کارت
پروفایل دکتر

دکترآرمان ملت- کارت دکترآرمان ملت- کارت
پروفایل دکتر

دکترابراهیم امیری- کارت دکترابراهیم امیری- کارت
پروفایل دکتر

دکترابراهیم مهرپرور- کارت دکترابراهیم مهرپرور- کارت
پروفایل دکتر

دکترابوالقاسم تقوی نیا- کارت دکترابوالقاسم تقوی نیا- کارت
پروفايل دکتر

دکتراحسان صادقی نژاد- کارت دکتراحسان صادقی نژاد- کارت
پروفايل دکتر

دکتراحمد بهرامی نیا- کارت دکتراحمد بهرامی نیا- کارت
پروفايل دکتر

دکتراحمد بیگدلی- کارت دکتراحمد بیگدلی- کارت
پروفايل دكتر

دکتراحمد دانش بخش- کارت دکتراحمد دانش بخش- کارت
پروفایل دکتر

دکتراحمد رزقی- کارت دکتراحمد رزقی- کارت
پروفایل دکتر

دکتراحمد شیبانی- کارت دکتراحمد شیبانی- کارت
پروفایل دکتر

دکترادگار شاه گلدیان- کارت دکترادگار شاه گلدیان- کارت
پروفایل دکتر

دکترارد مخفی- کارت دکترارد مخفی- کارت
پروفایل دکتر

دکتراردشیر صارمی مقدم- کارت دکتراردشیر صارمی مقدم- کارت
پروفايل دکتر

دکتراردلان احمدی- کارت دکتراردلان احمدی- کارت
پروفايل دکتر

دکتراسوتلانا اوپرئا- کارت دکتراسوتلانا اوپرئا- کارت
پروفايل دکتر

دکترافشار افشاری- کارت دکترافشار افشاری- کارت
پروفايل دكتر

دکترافشین خرم نیا- کارت دکترافشین خرم نیا- کارت
پروفایل دکتر

دکتراقبال مسنن مبرز- کارت دکتراقبال مسنن مبرز- کارت
پروفايل دکتر

دکترالهه یخشی- کارت دکترالهه یخشی- کارت
پروفایل دکتر

دکترامیرناصر محسنی جم- کارت دکترامیرناصر محسنی جم- کارت
پروفايل دکتر

دکترامیرهمایون مومنی- کارت دکترامیرهمایون مومنی- کارت
پروفایل دکتر

دکترامیرهوشنگ زرگداز- کارت دکترامیرهوشنگ زرگداز- کارت
پروفایل دکتر

دکترامین همتی- کارت دکترامین همتی- کارت
پروفایل دکتر

دکترامین یمنی- کارت دکترامین یمنی- کارت
پروفايل دکتر

دکتربابک محسنی- کارت
پروفايل دکتر

دکتربتول سلیمانی- کارت دکتربتول سلیمانی- کارت
پروفايل دکتر

دکتربهرام آیرملو- کارت دکتربهرام آیرملو- کارت
پروفايل دكتر

دکتربهروز رافع- کارت دکتربهروز رافع- کارت
پروفايل دکتر

دکتربهزاد بهرامی- کارت دکتربهزاد بهرامی- کارت
پروفایل دکتر

دکتربهزاد هوشمند- کارت دکتربهزاد هوشمند- کارت
پروفایل دکتر

دکتربهمن نوابی- کارت دکتربهمن نوابی- کارت
پروفايل دکتر

دکترپریسا فروزانفر- کارت دکترپریسا فروزانفر- کارت
پروفایل دکتر

نمایش کارت ویزیت شاغلین دندان پزشکی که با سلائق مختلف طراحی شده اند، روش مفیدی است برای:
1- فرهنگ سازی در جامعه دندان پزشکی برای اهمیت به هنر گرافیک
2- پی بردن به نکات مثبت و منفی در طراحی کارت
3-نوگرایی در تبلیغات حرفه ای
4- تبلیغ صاحبان کارت ها
5- تبلیغ و تشویق طراحان گرافیک
6- تکمیل اطلاعات همکاران

کارت و سربرگ خود را از طریق ایمیل برای ایردن بفرستید

[email protected]