در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Akhavanniaki, Esfandiar دکتراخوان نیاکی، اسفندیار

Akhavanniaki, Esfandiar دکتراخوان نیاکی، اسفندیار


گذراندن یک سال دوره اندرگراجوئت در دانشگاه مونترال کانادا
10 سال مدیرگروه و رئیس بخش ارتدنسی دانشکده دندان پزشکی تهران
رئیس کنگره پنجم انجمن ارتودنتیست های ایران
استاد دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران
زمینه علمی مقالات
  • کاربرد وسایل ارتدنسی و تمایل تجمع میکروبی روی آنها،بررسی تخریب انساج داخل دهان در اثر کاربرد نیروهای نامناسب

کتاب

  • اصول بیومکانیک و طرح درمان در اتدنسی بالینی ناندا1997
  • کراس بایت ها- عوارض و درمان آن ها

10285-DrAkhavanniaki.jpg

مصاحبه ایردن با دکتر اسفندیار اخوان نیاکی


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif