در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abedi, Manuchehrدکتر عابدی، منوچهر

آدرس: تبريز. ولیعصر، فلکه بازار، ساختمان آرین، طبقه 4c
تلفن: 04133324079
تز دکترا: بررسي اثر ژل كلرهگزيدين و مترونيدازول در درمان پريودونتيت مزمن بزرگسالان
فعالیت علمی و اجرایی:
1-راديولوژي از تبريز
2-ليزر از روسيه
3-ايمپلنت از آلمان
4-مقاله در مجله بين المللي فارماكولوژي پاكستان

پروفایل در کلاب لبخند: 
دکتر منوچهر عابدی | Abedi

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif