آدرس: همدان. بلوار شهید فهميده. روبروي پارك مردم. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان. بخش آسيب شناسي فك، دهان و صورت
كد پستي : 59114-65176
تلفن: 09131690769
  اهمیت تشخیصی تفلس و پوسته پوسته شدن لثه ها 


آدرس:  همدان
تخصص/PhD:  OMF Pathology آسیب شناسی دهان، فک و صورت
سال اخذ دکترا:  1383

بازگشت به فهرست