در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Jamshidi, Shokufeh دکترجمشیدی، شکوفه

آدرس: همدان. بلوار شهید فهميده. روبروي پارك مردم. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان. بخش آسيب شناسي فك، دهان و صورت
كد پستي : 59114-65176
تلفن: 09131690769
  اهمیت تشخیصی تفلس و پوسته پوسته شدن لثه ها 


پروفایل در کلاب لبخند: 
شکوفه جمشیدی | Jamshidi

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif