آدرس: اهواز، کیانپارس، مجتمع امین، واحد 2
تلفن: 06113920510

آدرس:  اهواز
تخصص/PhD:  OMF Surgery جراحی دهان، فک و صورت
سال اخذ دکترا:  1382

بازگشت به فهرست