در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Baqerpur, Ali دکترباقرپور، علی

آدرس: مشهد. دانشکده دندان‌پزشکی

تز دکترا: تاثیر تهیه فوری و تاخیری فضای پست بر روی لیکیج آپیکالی رنگ با استفاده از دو سیلر AH26 و Roth
تز تخصص: بررسی ارتباط وضعیت اسکلتال زنان با شاخص های رادیومورفومتریک استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک

سوابق کاری
استادیار تمام وقت گروه رادیولوژی دهان - بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد - از  1384 تا کنون
عضو کمیته ارزیابی درونی دانشکده دندانپزشکی - بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد - از 7/9/86 به مدت 2 سال

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه
1- رادیوگرافی دیجیتال در دندانپزشکی
2- تخمین سن با استفاده از تکامل دندانی در رادیوگرافی های دندانی
3- بررسی ارتباط وضعیت اسکلتال با شاخصهای رادیومورفومتریک فکین

سوابق پژوهشي
- ررسی ارتباط وضعیت اسکلتال زنان با شاخصهای رادیومورفومتریک استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک- 1380
- بررسی اعتبار روش Demirjianدر تعیین سن تقویمی کودکان 6 تا 13 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد- 1385
- بررسی آزمايشگاهی دقت اندازه گيری طول کانالهای با انحنای شديد با استفاده از دو سيستم RVG و راديوگرافی معمولی- 1385
- بررسی شيوع کيست احتباسی سينوس ماگزيلا در کليشه های پانوراميک و برخی عوامل مرتبط با آن در مراجعين بخش راديولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد(طی سال 86-1385)
- مرور ساختار یافته اتیولوژی و نماهای رادیوگرافیک انواع آسیبهای تراماتیک مهره­های گردنی- 1387

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر
- بررسي ارتباط وضعيت اسكلتال زنان با شاخصهاي راديومورفومتريك استخوان منديبل در راديوگرافي پانوراميك 1384
- ارتباط یافته های دانسیتومتری استخوان زنان با شاخص چانه ای استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک 1386
- بررسي شیوع کیست احتباسی موکوسی سنوس فک بالا در کلیشه های پانورامیک و برخی عوامل مرتبط با آن در مراجعین بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد- ایران(1386-1385) 1388

جوايز ، امتيازات و افتخارات کسب شده
کسب رتبه اول شانزدهمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته رادیولوژی دهان و فک و صورت - 1380

پايان نامه هاي دانشجويي
- بررسی شيوع کيست احتباسی سينوس ماگزيلا در کليشه های پانوراميک و برخی عوامل مرتبط با آن در مراجعين بخش راديولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد(طی سال 86-1385)
- بررسی اعتبار روش Demirjianدر تعیین سن تقویمی کودکان 6 تا 13 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد
- بررسی دقت رادیوگرافی پانورامیک در اندازه گیری های خطی استخوان فکین
- مرور ساختار یافته اتیولوژی و نماهای رادیوگرافیک انواع آسیبهای تراماتیک مهره­های گردنی
- ارزیابی مراحل تکامل مولر سوم در بیماران 16 تا 22 ساله با دو روش Demirjian و Modified Gleiser & Hunt در رادیوگرافی پانورامیک
- بررسی آزمايشگاهی دقت اندازه گيری طول کانالهای با انحنای شديد با استفاده از دو سيستم دو سیستم RVG و رادیوگرافی معمولی

شركت در كنگره ها و ارائه سخنراني يا پوستر
1-  سخنرانی در "سمینار بیماریهای دهان" در تاریخهای 25 و26 بهمن ماه 1386·
2- ارائه پوستر در "سمینار بیماریهای دهان" با عنوان "بررسی ارتباط وضعیت اسکلتال زتان با شاخص چانه­ای استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک"  در تاریخهای 25 و 26 بهمن ماه 1386·
3- ارائه پوستر با عنوان "بررسی شیوع کیست احتباسی سینوس ماگزیلا در کلیشه های پانورامیک و برخی عوامل مرتبط با آن" در سیزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی دانشگاه آزاد تبریز از 11/2/87 لغایت 13/2/1387·
4- شرکت در کنگره " اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی عمومی"- کیش 19-17/8/1387·
5- شرکت و سخنرانی با عنوان"مقایسه دو روش Conventional و Tracing در آموزش آناتومی رادیوگرافیک ناحیه فک و صورت" در اولین کنگره انجمن رادیولوژی دهان و فک و صورت در تاریخ 11-10/11/1387.

گواهينامه ها و دوره هاي آموزشي
1- کارگاه "ارزشیابی پیشرفت تحصیلی" در تاریخ 14/4/85
2- کارگاه دو روزه " ارگونومی ومدیریت عملکرد" در تاریخ 4-5/11/85
3-  گواهینامه پایان دوره آموزشی "فتوشاپ" از تاریخ 15/7/85 تا تاریخ 30/9/85 ، به مدت 32 ساعت نظری و 20 ساعت عملی و کسب نمره 20 از بیست در مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی واحد مشهد.
4- کارگاه تکنولوژی آموزشی در تاریخ 10/12/85
5- دو مورد شرکت و سخنرانی در برنامه های آموزش مداوم رادیولوژی دهان در تاریخ های 25/8/84 و 7/10/85
6- گواهی شرکت در کارگاه "برنامه ریزی استراتژیک" به مدت 20 ساعت در دانشکده دندانپزشکی در تاریخهای 1/11/1385 لغایت 15/12/1385.
7- کارگاه "آنالیز آماری در SPSS (آنالیز توصیفی)" در دانشگاه علوم پزشکی تهران (تاریخ 5/3/86)
8- شرکت در"اولین دوره فشرده آمار و اپیدمیولوژی" (از تاریخ 13/5/86 لغایت 26/5/86 در دانشگاه علوم پزشکی کرمان)
9- گواهی تدریس در کارگاه آموزشی "PhotoShop" در تاریخ 9/5/1386
10- شرکت در کارگاه یک روزه"آنالیز بقاء" در تاریخ 21/9/1386.
11- گواهی شرکت در کارگاه "CV نویسی" در تاریخ 1/8/1386.
12- گواهی شرکت در کارگاه "بیمار استاندارد شده" در تاریخ 6/8/1386.
13- گواهی شرکت در کارگاه یک روزه "ارزیابی درونی" در تاریخ 6/11/1386.
14- گواهی شرکت در کارگاه یک روزه اصول تعیین حجم نمونه در تاریخ 10/11/1386.
15- گواهی شرکت در "سمینار بیماریهای دهان" در تاریخهای 25/11/1386 لغایت 26/11/1386 در دانشگاه علوم پزشکی گیلان (کد 1104566)
16- گواهی سخنرانی در "سمینار بیماریهای دهان" در تاریخهای 25 و26 بهمن ماه 1386.
17- ارائه پوستر در "سمینار بیماریهای دهان" با عنوان "بررسی ارتباط وضعیت اسکلتال زتان با شاخص چانه­ای استخوان مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک"  در تاریخهای 25 و 26 بهمن ماه 1386.
18- شرکت در سیزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی دانشگاه آزاد تبریز از 11/2/87 لغایت 13/2/1387.
19- گواهی ارائه پوستر با عنوان "بررسی شیوع کیست احتباسی سینوس ماگزیلا در کلیشه های پانورامیک و برخی عوامل مرتبط با آن" در سیزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی دانشگاه آزاد تبریز.
20- گواهینامه ICDL
21- گواهی شرکت در کارگاه یک روزه "اصول طراحی آزمون چند گزینه­ای" در تاریخ 30/3/1387.
22- گواهی شرکت در کارگاه یک روزه " طراحی ایستگاه OSCE" در تاریخ 9/4/1387.
23- گواهی شرکت در کنگره " اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی عمومی"- کیش 19-17/8/1387.
24- گواهی شرکت در کارگاه دو روزه "آشنایی با مرور نظام مند مقالات (Systematic Review)"در تاریخ 17-16/9/1387.
25- گواهی شرکت و سخنرانی با عنوان"مقایسه دو روش Conventional و Tracing در آموزش آناتومی رادیوگرافیک ناحیه فک و صورت" در اولین کنگره انجمن رادیولوژی دهان و فک و صورت در تاریخ 11-10/11/1387.
26- گواهی شرکت در کارگاه آموزشی پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران با عنوان "کارگاه لیزر در دندانپزشکی" در تاریخ 23/11/1387.
27- گواهی شرکت در کارگاه یک روزه " آموزش دندانپزشکی جامعه نگر (نگاه نو، روش نو) در تاریخ 24/12/1387.

زبان هاي خارجي : انگلیسی
کامپيوتر :
آشنایی با نرم افزار PhotoShop
آشنایی با نرم افزارهای) Office( Word, PowerPoint, Excel, Access, Outlook)
استفاده از نرم افزار SPSS برای آنالیزهای آماری
بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif