در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Khorakian, Fatemeh دکترخوراکیان، فاطمه

آدرس: مشهد. بلوار سازمان آب. خ هجرت. نبش هجرت 5. شماره 61
تلفن: 05117621354

تز عمومی: تاثیر کرایوسرجری با نیتروژن مایع بر رفع پیگانتاسیون لثه در نوجوانان
تز تخصص: مقایسه موفقیت کلینیکی و رادیوگرافی پالپوتومی با الکتروسرجری و ساب بیس ZOE  با پالپوتومی با سمان CEM

فعالیت های علمی و اجرایی
- عنوان دانشجوی برتر کشوری در سال 1384
- ارائه سخنرانی در اولین کنگره رزیدنت های دندان پزشکی همدان در سال 1387
- چاپ مقاله در مجله دندان پزشکی مشهد در سال زمستان 1388
- ترجمه کتاب " صدمات دندانی"
- رتبه اول بورد تخصصی کودکان سال 1389

تقدیر از دکتر فاطمه خوراکیان در دومین همایش نظام پزشکی برای دندان‌پزشکان - 7 مهر 1389- هتل المپیک
دکتر فاطمه خوراکیان- رتبه اول بورد تخصصی کودکان سال 1389

دکتر فاطمه خوراکیان- رتبه اول بورد تخصصی دندان‌پزشکی کودکان سال 1389

پروفایل در کلاب لبخند: 
دکتر فاطمه خوراکیان | Khorakian

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif