آدرس: مشهد.وکیل آباد. صیاد شیرازی8. شماره 27
تلفن: 05118656599

تز دکترا: ارزیابی شاخص های پریودنتال به دنبال دو نوع پلی پاپیلابیس و کتانونشنال در بیماران کاندید جراحی آپیکال
تز تخصص: ارزیابی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین گروه های لنفاوی تالتاتیک ناحیه گردن در بیماران مبتلا به بدخیمی سر و گردن

فعالیت های علمی - اجرایی
نفر اول بورد تخصصی رشته رادیولوژی دهان، فک و صورت
نفر اول امتحان پره بورد (ارتقاء) دانشکده دندان‌پزشکی مشهد

تقدیر از دکتر آدینه جوادیان در دومین همایش نظام پزشکی برای دندان‌پزشکان - 7 مهر 1389- هتل المپیک
دکتر فاطمه خوراکیان- رتبه اول بورد تخصصی دندان‌پزشکی کودکان سال 1389

آدرس:  مشهد
تخصص/PhD:  OMF Radiology رادیولوژی دهان، فک و صورت
سال اخذ دکترا:  1386

بازگشت به فهرست