در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Shahnaseri, Shirin دکترشاه‌ناصری، شیرین


تز تخصص: مقایسه استخوان تولید شده توسط تکنیک مهندسی بافت از سلول های بنیادی بافت چربی با استخوان اتوژن در ترمیم شکاف آلوئول فک بالای سگ

  •  رتبه اول بورد تخصصی جراحی دهان، فک و صورت- شهریور 1389
  • عضو بنیاد ملی نخبگان
  • دانش آموخته رتبه ‌ی اول دوره دندان پزشکی عمومی دانشکده شهید بهشتی با معدل 18/87- 1384
  • رتبه دوم آزمون جامع علوم پایه- اسفند 1380
  • مؤلف کتاب The First Dentistry- 1383 حاوی بحث و بررسی توضیح، سؤالات آزمون پذیرش دستیاری سال های گذشته
  • مدرس نمونه انتشارات تیمورزاده برای کلاس های آمادگی دستیاری دندان پزشکی در رشته جراحی دهان، فک و صورت برای 3 سال پاپی در سال های 87 و 86 و 1385

مقالات چاپ شده :
ارزیابی توزیع تنش در PDL دندان مولر اول ماگزیلا به دنبال کاربرد هدگیر High Pull به کمک روش FEM (مجله دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی، جلد بیست و دوم - زمستان 1383)
تاثیر جراحی ارتوگنامیک بر موقعیت دیسک مفصلی در بیماران اسکلتال Cl II (مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان، دوره 4، شماره1، بهار 1387)

دکتر فاطمه خوراکیان- رتبه اول بورد تخصصی دندان‌پزشکی کودکان سال 1389

جشن فارغ التحصیلی دکتر شیرین شاه ناصری

دکتر شیرین شاه ناصری، عضو بنیاد ملی نخبگان

دکتر شیرین شاه ناصری- جراح دهان، فک و صورت - تقدیرنامه

دکتر شیرین شاه ناصری- جراح دهان، فک و صورت - تقدیرنامه

پروفایل در کلاب لبخند: 
شیرین شاه ناصری | Shahnaseri

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif