آدرس: کرمانشاه. خ شریعتی. کوی اگاهی. مجتمع پارک. واحد9
تلفن: 08314247154
تز دکترا: بررسی کلینیک و پاتولوژی ضایعات فایبرواسئوس

مطب دکتر افشین کاووسی - کرمانشاه

مطب دکتر افشین کاووسی - کرمانشاه

مطب دکتر افشین کاووسی - کرمانشاه

مطب دکتر افشین کاووسی - کرمانشاه

مطب دکتر افشین کاووسی - کرمانشاه

آدرس:  کرمانشاه
سال اخذ دکترا:  1385
عضویت درتشکل:  سایر انجمن های حرفه ای
خدمات:  جراحی دندان
ترمیمی زیبایی
ایمپلنت

بازگشت به فهرست