آدرس: کرج. چهار راه طالقانی
تز دکترا: تاثیر عوامل باندینگ عاجی در استحکام برشی کور مکس 2 با دندان
تز تخصص: بررسی تاثیر لیزرهای کم توان در درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی
تالیف کتاب بهداشت عمومی برای دانشجویان دندانپزشکی
ایراد چندین سخنرانی در زمینه لیزرهای دندانی در کنگره های مختلف

Arash Rahimi دکتر آرش رحیمی

سال اخذ دکترا:  1382
خدمات:  ترمیمی زیبایی
لیزر

بازگشت به فهرست