در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Rahimi, Arash دکتر رحیمی، آرش

آدرس: کرج. چهار راه طالقانی
تز دکترا: تاثیر عوامل باندینگ عاجی در استحکام برشی کور مکس 2 با دندان
تز تخصص: بررسی تاثیر لیزرهای کم توان در درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی
تالیف کتاب بهداشت عمومی برای دانشجویان دندانپزشکی
ایراد چندین سخنرانی در زمینه لیزرهای دندانی در کنگره های مختلف

Arash Rahimi دکتر آرش رحیمی

پروفایل در کلاب لبخند: 
آرش رحیمی | Rahimi

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif