در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Mahmudi, Mostafa دکتر محمودی، مصطفی


آدرس: تبریز. خیابان گل گشت. دانشکده دندانپزشکی. بخش پاتولوژی
تبریز. خیابان گل گشت. خ عطار نیشابوری.  کوچه گلنار. بن بست گلنار. پلاک 27
بررسي پنج ساله موارد ابتلا به بدخيمي‌هاي دهان، فك و صورت در مراجعين به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي مشهد

مقالات چاپ شده
زهرا دلاوريان- آتس سا پاک فطرت-  سيد مصطفي محمودی: بررسي پنج ساله موارد ابتلا به بدخيمي‌هاي دهان، فك و صورت در مراجعين به بخش بيماري هاي دهان دانشكده دندانپزشكي مشهد-ایران. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد: سال 1388 دوره 33 ، شماره 2، ص 129-138.

مقالات در دست چاپ
 امیر علا آغبالی – منیره حلیمی – فیروز پور علی بابا – سید مصطفی محمودی- مریم جانانی :  بررسی ده ساله موارد ابتلا  به سرطان دهان در بیماران ارجاع داده شده به بخش آسیب شناسی مرکز آموزشی درمانی امام رضا- تبریز . مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پوسترهای ارائه شده به کنگره ها
1-    سید مصطفی محمودی - رضا دانسته - حمید عباس زاده- تغییرات اخیر در اپیدمیولوژی سرطان دهان در استان خراسان- پنجاهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران- اردیبهشت 1389.
2-    سحر موسوی - سید مصطفی محمودی- مهدی وطن خواه- فاطمه رنجبر: تاثير اطمینان بخشی وآگاه سازی بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی دهان در کاهش اضطراب آنها. پنجاهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران- اردیبهشت 1389.
3-    رضا دانسته- سید مصطفی محمودی: ارزیابی روابط فکی و اکلوژن پروتزهای کامل ساخته شده در دانشکده دندانپزشکی مشهد. پنجاهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران- اردیبهشت 1389.
4-    سید مصطفی محمودی - رضا دانسته - حمید عباس زاده - تغییرات اخیر در اپیدمیولوژی سرطان دهان در ایران . دوازدهمین سمینار دانشجویان دندانپزشکی ایران خرداد 1389.
5-    Seyed Mostafa Mohmoudi , Payam Tavakioli , Adel singer. Role of MRI, CT, US, FNAC in the diagnosis of parotid lesions. The 6th international congress of Iranian society of oral and maxillofacial surgerons . 2010. 

شرکت در کارگاه ها
1-    کارگاه مقاله نویسی علمی فارسی. مرکز هماهنگی و گسترش پژوهش. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. آبان 1389
2-     کارگاه مقاله نویسی علمی انگلیسی. مرکز هماهنگی و گسترش پژوهش. دانشگاه علوم پزشکی تبریز. آذر 1389
3-    کارگاه اموزشی آنتی بادی های نوترکیب  و کاربرد آنها در علوم کشاورزی-  پژوهشکده بیوتکنولوژی کرج- بهمن 1388
4-    کارگاه آموزشی آشنایی با بیوانفورماتیک - مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی در مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز- اسفند 1388


پروفایل در کلاب لبخند: 
مصطفی محمودی | Mahmoodi

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif