در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abolfathrazavi,Mohamadدكترابوالفتح رضوی،محمد

ايميل وب سايت
آدرس  قم.خ ارم.جنب کتابخانه
تلفن  02517733642 فكس
تز دكترا
تولد  1322 قم
نظام پزشکی  8167

 در سال 1322 درشهرستان قم متولد، دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را درهمین شهر به پایان رساندند. در سال 1340 دردانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته و در سال 1346با رتبه خوب از این دانشکده فارغ التحصیل و پس از آن در شهر قم که در آن زمان بیش از چهار یا پنج دندانپزشک نداشت در بیمارستان فاطمی شهر قم به ارائه خدمت به مردم محروم مشغول گشتند.
از فعالیت های دیگر ایشان در شهر قم تاسیس شعبه جامعه دندانپزشکی و بنابر نوشته ایشان سازماندهی بزرگترین راهپیمایی برعلیه حکومت پهلوی در شهر قم می باشد. ایشان معتقدند زندگی پر از فراز و نشیب است ولی آنچه از عمر انسان ارزش دارد، آن مقداری است که حرف خدمت به خلق و برطرف کردن آلام و دردهای مردم محروم و ستم دیده می باشد.


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif