در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abaszadehzeidi,Sadeqدکترعباس زاده زیدی،صادق

ايميلوب سايت   
آدرستهران.خیابان بهارشمالی.خیابان مهندسی.کلینیک تخصصی دندانپزشکی امیرالمومنین  
تلفن02177536993  فكس 
تز دكترا 
تولد نظام پزشکی88861 
     

 


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif