در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abdal, Fariba دکتر ابدال، فریبا

Abdal, Fariba دکتر ابدال، فریبا


- فارغ التحصیل سال 1385 دندان پزشکی عمومی از دانشکده دندان پزشکی همدان
- فارغ التحصیل سال 1393 آسیب شناسی دهان، فک و صورت از دانشکده دندان پزشکی تبریز
- عضو هئیت علمی دانشکده دندان‌پزشکی ایلام

- نام کامل: Abdalmahmudabadi, Khadijeh دکتر ابدال محمودآبادی، خدیجه

پروفایل در کلاب لبخند: 
دکتر فریبا ابدال
استان محل کار: 
ایلام

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif