در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abdolhoseinniaدکترعبدالحسین نیا،حمیدرضا

متولد
شماره ملي  
محل اخذ دکترا
آدرس پستي خ مجاهدین اسلام.خ ش استنکافی.مرکز بهداشتی شهرداری منطقه 
رشته هاي تخصصي
نظرات دکتر
 

کاربران محترم، لطفاً هرگونه اطلاعات ديگردرمورد دکتر را براي ما بفرستيد

براي به روزکردن مشخصات دکتر اينجا کليک کنيد

 

 

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif