در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abdolahi,Mohamadbaدکترعبداللهی،محمدباقر

ايميل وب سايت      
آدرس ایلام.بیمارستان کوثر.بلوار امام علی  
تلفن 09125798634  فكس  
تز دكترا دندان پزشکی ترمیمی 
تولد 15شهریور1340 ایلام  نظام پزشکی 30087 
         

نظرات:انسان عاقل کسی است که از آجرهایی که به سویش پرتاب می کنند بنایی محکم بسازد 


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif