در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abdolahzadeh,Sherminدکترعبداله زاده اصل،شرمین

ايميل وب سايت
آدرس  همدان.دانشکده دندان پزشکی
تلفن  08118354250 فكس
تز دكترا
تولد نظام پزشکی  91702

 مقاله

مقایسه اثر درمانی ژل آویشن با ژل مایکونازول جهت درمان دنچر استوماتیت


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif