در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abdolahiدکترعبدالهی،شیدا

ن پ:39495

www.iranortho.com


تولد:20آذز1346
شروع دندان پزشكي:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:پروتز ثابت,معالجه ریشه
سنندج.چهارراه فلسطین.کوچه دکترحسابی.شماره 48 Sanandaj.تلفن:08713288869,08713237899
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي:

بروزکردن مشخصات دکتر

دکترشیداعبدالهی،شيدا عبدالهيAbdollahy


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif