در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abdalidehdezi,Bahramدکترابدالی دهدزی،بهرام

ايميل وب سايت      
آدرس آبادان.خ امیرکبیر.جنب بانک تجارت مرکزی 
تلفن 06312225353،091166318039  فكس  
تز دكترا  
تولد 1اردیبهشت1345 ایزه  نظام پزشکی 87813 
         

 


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif