در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Salemi, fatemeh دکترسالمی، فاطمه

ن پ:99374

www.dandanara.ir

[email protected]
تولد:23آبان1357 همدان
ورود به حرفه:1377
رشته تحصيلي ديپلم: علوم تجربی
قرار می گیرند IMFتز دکترا: بررسی كاهش وزن در بیمارانی كه تحت درمان
رشته هاي تخصصي:
همدان.چهارراه شریعتی.كوچه شهید نبوی.كوچه فرهاد.شماره9 - تلفن:08112529861
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif