Akhondan, Naser دکتر آخوندان, ناصر

Akhondan, Naser دکتر آخوندان, ناصر

نظر در مورد همایش (1) و (2) اکلوژن: دندانپزشکی مدام دچارتحول درروش های درمان ، مواد ووسایل می باشد . اما یک ترمی از مباحث علمی وجود داردکه هرچه درمان ها پیچیده تر می شود ضرورت یادگیری آنها بیشتر کلیدی وحیاتی می شود. اکنون با ترمیم های گسترده کامپوزیتی ، پرسلنی وبخصوص ایمپلنت باید شاه کلید همه این درمان ها یعنی اکلوژن را علمی وآکادمیک فرابگیریم

Preview image: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
محافظت در مقابل ربات های اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر