در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abrishamkar,Naderدکترابریشم کار،نادر

ن پ: 38357

www.dandanara.ir

[email protected]
تولد:
رشته تحصيلي ديپلم:
ورود به حرفه:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:
آدرس-تلفن: 02177861844  تهران.تهرانپارس. چهار راه تیر انداز جنب رادیولوژی مرکزی Tehranpars,Tehran
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif