در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Ahmadakhundi, Mohamadsadeq دکتراحمدآخوندی، محمدصادق

Ahmadakhundi, Mohamadsadeq دکتراحمدآخوندی، محمدصادق

آدرس: تهران.خ بهارشیراز.نبش سهروردی.مجتمع پزشکی بهار شیراز.شمار89
تلفن: 02177527907
آوانما

عضو هيأت علمي دانشكده دندان پزشكي تهران
کتاب

دکترمحمدصادق احمدآخوندی منزل دکتر علی تاجرنیا - 19 آذر 1389
دکترمحمدصادق احمدآخوندی منزل دکتر علی تاجرنیا - 19 آذر 1389

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif