در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Akhavanazari, Bijan دکتراخوان آذری، بیژن

Akhavanazari, Bijan دکتراخوان آذری، بیژن

تهران. خ ولیعصر.شماره پائین تراز توانیر. شماره1230. جنب مانتوسرای بلوچ
تلفن: 02188770684, 02188771735

تز دکترا: اثر ویتامین بر روی بافت های دهان
استادیار دانشکده دندانپزشکی مشهد- 1352 تا 1359
مشاورعالی سومین کنگره جراحان دهان، فک و صورت ایران
مشاور عالی پنجمین کنگره انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران
رئیس کنگره 51 انجمن دندان پزشکی ایران 

پروفایل در کلاب لبخند: 
بیژن اخوان آذری | Akhavanazari

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif