در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abedini,Qorbanدکترعابدینی،قربان

ايميل وب سايت      
آدرس تهران.توحید اول.اتوبان چمران.کوچه الیزابت.شماره6.ط 3
تلفن 02166939933،09122544643  فكس  
تز دكترا بررسی مقایسه ای اثردیفن هیدرامین و عصاره گیاهی به دانه به همراه دیفن هیدرامین به صورت برون تنی و درون تنی ALMY
تولد 1خرداد1354 شبستر  نظام پزشکی  107559
         

 


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif