در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abaslu,Ahmadدکترعباسلو،احمد

ايميل وب سايت      
آدرس سیرجان.خ شهید نصری.مجتمع پزشکی امید.دکتر احمد عباسلو  
تلفن 03453221144،03454222935،09131453705  فكس  
تز دكترا تراش سه نوع خط خاتمه.تراش پرسلن قبوز متال 
تولد 5مهر1343 سیرجان  نظام پزشکی 74553 
         

 


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif