در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abidi,Aliدکترعبیدی،علی

ن پ:

وب سایت

[email protected]
تولد:26بهمن1353 تهران
ورود به حرفه:
رشته تحصيلي ديپلم:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي: لیزر،ترمیم تاج
:تلفن - USA Birmingham,AL
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي : نمایندۀ ایران در فدراسیون بین المللی لیزر دندان پزشکی. متخصص لیزر دندان پزشکی، دانشگاه آخن آلمان 


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif