در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Eslamiamirabadi, Qolamreza دکتراسلامی امیرآبادی، غلامرضا


آدرس: تهران.خ شهید بهشتی.خ شهید صابونچی (مهناز).کوچه مهمان دوست.شماره 40 .طبقه اول
تلفن:  02188760353 , 02188749106 ,02188747022


تز دکترا: سندرم رایتر
تز تخصص: مقایسه فانکشنال تراپی و درمان هدگیر در افراد کلاس II

پايان نامه هاي تحت نظر :
 • تهيه نرم افزارجهت كامپيوتري كردن مراحل پاراكلينيكي تشخيص در ارتودنسي در سال 79
 • بررسي ميزان شيوع انواع مال اكلوژن در دانش آموزان 14 - 13 ساله شهردزفول در سال تحصيلي 79 – 78 در سال 79
 • بررسي سفالومتريك تغييرات پروفايل نسج نرم بعد از درمان هاي فانكشنال در بيماران كلاس II در سال 80
 • بررسي آزمايشگاهي مقاومت كامپهاي بدون پشتيبان در برابر شكست پس از ترميم با كامپوزيت ميكروفيل در مقايسه با كامپوزيت Hybrid در سال 83
 • بررسي سفالومتريك تغييرات دنداني - استخواني متعاقب استفاده از دستگاه سرويكال هدگير در سال 83
 • بررسي تغييرات سفالومتريك راه هوايي پس ازدرمان فانكشنال در بيماران cl II كلاس دو اسكلتال (كوچكي فك پايين) در سال 83
 • ارزيابي سفالومتريك درمان nonentraction در بيماران borderline در سال 83

زمينه هاي مورد علاقه جهت تحقيق:

 • اثرات درمانی روشهای مختلف درمان
 • مقایسه اثرات درمانی روشهای مختلف درمان

ارائه مقالات درهمايشها :

داخل كشور:
 • ارائه مقاله تغييرات نيمرخ بافت نرم ناشي از فانكشنال تراپي بيماران كلاس دو (كمبود رشد فك پايين) در اولين همايش علمي انجمن ارتودنتيستهاي ايران برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي ايران و معاونت پژوهشي علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 81
 • سخنراني در همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزار شده در دانشكده دندانپزشكي شاهد در سال 79 و 83 و 85
 • سخنراني در همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزار شده توسط انجمن دندانپزشكي ايران در سال 81
 • سخنراني در اولين همايش زيبايي در دانشكده دندانپزشكي شاهد در سال 81
 • سخنراني در چهلمين و دومين كنگره علمي سالانه و نهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران برگزار شده توسط انجمن دندانپزشكي ايران در سال 81
 • سخنراني در همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزار شده در دانشكده دندانپزشكي همدان در سال 74
 • سخنراني در سي و هشتمين و چهلمين كنگره علمي سالانه و پنجمين كنگره بين المللي برگزار شده توسط انجمن دندانپزشكي ايران در سال 83
 • سخنراني در همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزار شده توسط انجمن دندانپزشكان عمومي ايران در سال 84 و 85
 • سخنراني در همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي با موضوع تشخيص ناهنجاريهاي فكي دنداني در ارتدنس برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 85
 • سخنراني در همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي با موضوع :
1-مشكلات و عدم موفقيت درمانهاي ارتودنسي
2-ارتباط ارتودنسي با ساير درمانهاي دندانپزشكي و نحوه هماهنگي آن
برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي در سال 84

 • سخنراني در همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي با موضوع
1-تشخيص ناهنجاري هاي فكي دنداني در ارتودنسي
2-درمان ارتودنسي (دنداني)
برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي در سال 83

 • سخنراني در همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي با موضوع
1-مال آكلوژن ها
2-بيولوژي مال آكلوژن و اختلاف 3-معرفي تكنيكهاي تصوير برداري جديد
برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي در سال 83

 • سخنراني در همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي با موضوع
1-تشخيص ناهنجاري هاي فكي-دنداني در ارتودنسي
2-درمان ارتودنسي(دنداني)
3-درمان ارتودنسي(اسكلنال)
4-مشكلات و عدم موفقيت درمانهاي ارتودنسي
5-ارتباط ارتودنسي باساير درمانهاي دندانپزشكي و نحوه هماهنگي آنها.
برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي در سال 83
 
 • سخنراني در چهارمين كنگره علمي سالانه انجمن دندانپزشكي ايران برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي در سال 84

خارج كشور:

 • ارائه مقاله در Uaeinternational Dental Conference and… در امارات در سال 2004
 • ارائه مقاله تغييرات عرض، ارتفاع و شاخصهاي ارتفاع كام در دوران دنداني شيري و مختلط
در كنگره و نمايشگاه بين المللي دندانپزشكي امارات متحده عربي در DUBAIدر سال 2005
 
ارائه مقاله
 • تغييرات SOFT TISSUE CHANGES RELATED TO FUNCTIONAL THERAPY IN CLASS II
در 6th international orthodontic congress در فرانسه در سال 84
 

ارائه مقاله

 • cephalometric evaluation airway dimension changes following functional therap in class II mandibular deficiency

در 82nd congress of the european orthodontic society در اتريش در سال 85
 

ارائه مقاله

 • cephalometric evalution of nonextraction treatment in borderline cases

در هشتاد و سومين كنگره انجمن ارتودنتيست هاي اروپا در برلين آلمان در سال 86

چاپ مقالات در نشريات:

چاپ مقاله ارزيابي نيازهاي درماني ارتودنسي دانش آموزان 13 - 12 ساله شهرستان گرگان با استفاده از شاخص IOTN درسال تحصيلي 82 – 1381 در مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي در سال 84بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif