آدرس: تهران. میرداماد شماره 169
تلفن: 02122258102
رئیس کنگره 2 انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران
شورای عالی مشاوران کنگره 1 انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

آدرس:  تهران
تخصص/PhD:  OMF Radiology رادیولوژی دهان، فک و صورت
سال اخذ دکترا:  1353

بازگشت به فهرست