آدرس: تهران. اوین. دانشگاه شهیدبهشتی. دانشکده دندان پزشکی
تلفن: 02122255958،02122255537

فعاليت علمی- اجرايی:

PHDلیزر دردندان پزشکی- متخصص دندان پزشکی کودکان و نوجوانان- مجری طرح دندان پزشکی بیمارستان درتهران- بیمارستان کودکان مفید

عضو شورای علمی کنگره 49 انجمن دندان پزشکی ایران

عضو کمیته روابط بین الملل كنگره 8 انجمن دندان پزشكي كودكان ايران

رئیس کنگره 9 انجمن دندانپزشکی کودکان ایران


آدرس:  تهران
تخصص/PhD:  pedodontology دندان‌پزشکی کودکان
سال اخذ دکترا:  1367

بازگشت به فهرست