آدرسبروزکردن اطلاعاتتهران. خ ظفر. کوی آبادی. بن بست سروناز. پ 20. واحد 7
تلفنبروزکردن اطلاعات 0241-4271616-09123345320
تولد1354 تهران
نظام پزشکی72265


آدرس:  تهران
تخصص/PhD:  Endodontics معالجه ریشه
سال اخذ دکترا:  1379

بازگشت به فهرست