ايميلوب سايت
آدرسکرمان.خیابان شفا.دانشکده دندان پزشکی.بخش پروتز متحرک
کرمان.خیابان استقلال.روبروی بیمارستان سیدالشهدا.ساختمان پزشکان حکیم
تلفن 03412118091,03412480557فكس
تز دكترا
تولد25 خرداد 1357 تهران
نظام پزشکی 90336

 


آدرس:  کرمان
تخصص/PhD:  Prosthodontics پروتزهای دندانی
سال اخذ دکترا:  1381

بازگشت به فهرست