آدرس: تبریز.خ شهريور جديد نرسيده به چهارراه باغ شمال مجتمع پزشکي صدرا طبقه 3
تلفن: 04115551218, 04115550302
تز دکترا: مقايسه ريز نشت پانسمان هاي موقت نوع توليد داخلي با توليد خارجي در دندان هاي روت كانال شده
کارت ویزیت


آدرس:  تبریز
سال اخذ دکترا:  1380

بازگشت به فهرست