در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Lotfi, Parisa دکتر لطفی، پریسا

آدرس: تبریز.خ شهريور جديد نرسيده به چهارراه باغ شمال مجتمع پزشکي صدرا طبقه 3
تلفن: 04115551218, 04115550302
تز دکترا: مقايسه ريز نشت پانسمان هاي موقت نوع توليد داخلي با توليد خارجي در دندان هاي روت كانال شده
کارت ویزیت


پروفایل در کلاب لبخند: 
پریسا لطفی | Lotfi

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif