آدرس: تهران.دشتستان دوم.شماره 29. طبقه 2
تلفن: 02122849604
تز دکترا: اثر کاربرد ژل ایبوپروفن بر روی تحلیل استخوان آلوئول
تز تخصص: مقایسه کاربرد لیزر EriyAG با cry surgery در درمان پیگمانتاسیون لثهآدرس:  تهران
تخصص/PhD:  Periodontology درمان لثه
سال اخذ دکترا:  1375

بازگشت به فهرست