در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Bashizadehfakhar, Hurieh دکترباشی زاده فخار، حوریه

آدرس: تهران.خ ميرزاي شيرازي ک شهدا پ 5 واحد 3
تلفن: 02188702156
مسئول کمیته برگزاری کارگاه ها در اولین کنگره انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران
دبیر علمی کنگره 2 رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران
مسئول کمیته برگزاری کارگاه ها کنگره 1 رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

پروفایل در کلاب لبخند: 
حوریه باشی زاده فخار | Bashizadehfakhar

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif