آدرس: تهران.خ ميرزاي شيرازي ک شهدا پ 5 واحد 3
تلفن: 02188702156
مسئول کمیته برگزاری کارگاه ها در اولین کنگره انجمن رادیولوژی دهان فک و صورت ایران
دبیر علمی کنگره 2 رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران
مسئول کمیته برگزاری کارگاه ها کنگره 1 رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران

آدرس:  تهران
تخصص/PhD:  OMF Radiology رادیولوژی دهان، فک و صورت
سال اخذ دکترا:  1368

بازگشت به فهرست