آدرس:  تهران. پاسدارن. نیستان دهم. دانشکده دندان پزشکی آزاد
تلفن: 22564570-3
تز دکترا: بررسی تاثیر دهانشویه کامومیل در کاهش موکوزیت ناشی از رادیوتراپی
تز تخصص: مقایسه دوز جذبی  اندام‌های هدف در رادیوگرافی پانورامیک با استفاده از فیلم‌های double emulsion ,single emulsion .
بورد تخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت 1380
استادیارر گروه رادیولوژی دهان ،فک و صورت دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی
مسئول کمیته سمعی و بصری
اولین كنگره انجمن راديولوژي دهان فك وصورت
مسؤول کمیته برگزاری کارگاه ها در دومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت
مسؤول آموزش سومین کنگره  انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت

آدرس:  تهران
تخصص/PhD:  OMF Radiology رادیولوژی دهان، فک و صورت
سال اخذ دکترا:  1375
خدمات:  رادیوگرافی دندان
رادیوگرافی فک

بازگشت به فهرست