آدرس: تهران. نياوران. كاشانك. مهدي زاده.  بنفشه. شماره 14
تلفن: 09123333712
عضو ستاد اجرایی اولین کنگره انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت

آدرس:  تهران
تخصص/PhD:  OMF Radiology رادیولوژی دهان، فک و صورت
سال اخذ دکترا:  1384

بازگشت به فهرست