در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Esfahanian, Vahid دکتراصفهانیان، وحید

آدرس: اصفهان-ارغوانیه-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان-دانشکده دندان‌پزشکی-گروه پریودونتولوژی
تلفن: 03116288220

مقالات
ارتباط پوکی استخوان و بیماری پریودونتال- همین همایش انجمن پریودونتولوژی ایران. 1388
مقایسه وضعیت پریودونتال در مبتلایان به بیماریهای عروق کرونر با و بدون سکته قلبی حاد و افراد سالم- هشتمین همایش انجمن پریودونتولوژی ایران. 1387
مقایسه تیتر آنتی بادی علیه سایتومگالوویروس انسانی در مایع شیار لثه ای مبتلایان به پریودونتیت مزمن و افراد سالم- ششمین همایش انجمن پریودونتولوژی ایران. 1386
ارتباط عوامل روانشناختی با سلامت و بیماری پریودونشیوم- ششمین همایش انجمن پریودونتولوژی ایران. 1385
کاربرد ایمپلنت به عنوان تکیه گاه در درمانهای ارتودونسی- چهارمین همایش انجمن پریودونتولوژی ایران. 1383
اصول کاربرد GTR (اسفاده از غشا) در جراحی اندو- هفتمین همایش انجمن اندودونتیستهای ایران. 1382
بررسی مور فولوژی ریشه دندان پرمولر اول فک بالا - سومین همایش انجمن پریودونتولوژی ایران. 1382
تأثیر جویدن آدامس برشاخص پلاک دندانی در غیاب اقدامات بهداشتی


پروفایل در کلاب لبخند: 
وحید اصفهانیان | Eshahanian

بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif