در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Zargaran, Masumeh دکترزرگران، معصومه


آدرس: همدان.دانشکده دندان پزشکی.بخش آسیب شناسی
تلفن: 08118354250

طرح پژوهشی

مطالعه ایمونوهسیتوشیمی بروز (اکسپرشن ) کلازن Type IV و لامینین غشاء پایه در اسکواموس سل کارسینومای با تمایز بالا و وروکوس کارسینومای دهانی

خلاصه مقاله

اهمیت بررسی و تشخیص هیستوپاتولوریک در ضایعات پری آپیکال

HIV: یک عامل اتیولوژیک هایپر پلازی پاپیلاری التهابی

بررسی ارتباط بین پروتئین سیکلین D1 واسکواموس سل کارسینوما


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif