آدرس: همدان.دانشکده دندان پزشکی.بخش آسیب شناسی
تلفن: 08118354250

طرح پژوهشی

مطالعه ایمونوهسیتوشیمی بروز (اکسپرشن ) کلازن Type IV و لامینین غشاء پایه در اسکواموس سل کارسینومای با تمایز بالا و وروکوس کارسینومای دهانی

خلاصه مقاله

اهمیت بررسی و تشخیص هیستوپاتولوریک در ضایعات پری آپیکال

HIV: یک عامل اتیولوژیک هایپر پلازی پاپیلاری التهابی

بررسی ارتباط بین پروتئین سیکلین D1 واسکواموس سل کارسینوما


آدرس:  همدان
تخصص/PhD:  OMF Pathology آسیب شناسی دهان، فک و صورت

بازگشت به فهرست