در کلاب لبخند ثبت نام کنید! لطفن اینجا کلیک بفرمایید
78cb67_curve_top.gif
پروفایل قدیمی دندان پزشک ها در ایردن

Abedishiravanدکترعابدی شیروان،علی

ن پ:52993

www.iranortho.com


تولد:25تیر1349
شروع دندان پزشكي:
تز دکترا:
رشته هاي تخصصي:جراحی فک,پروتز متحرک
مشهد.آب برق.هشتصد متری.شماره15 Mashhad.تلفن:05118672663,05824226721,05824225015
نظرات:
فعاليت علمي- اجرايي:

بروزکردن مشخصات دکتر

دکترعلیعابدی شیروان،علي عابدي شيروانAbedishiravan


بازگشت به فهرست78cb67_curve_buttom.gif